Wetten en Regels

Vorige week publiceerden we deel 1 van het artikel over wetten en regels voor webwinkels. Hier volgt deel 2, met daarin de stappen 8 t/m 14.

 

8. Houd rekening met de wettelijke zichttermijn

Er geldt een wettelijke zichttermijn van veertien dagen. Dit betekent dat een klant binnen veertien dagen mag bepalen of deze het product wil retourneren. Dit zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven (mits het product onbeschadigd is). Na de melding van de retour door de klant dient het volledig betaalde bedrag (inclusief verzendkosten) binnen veertien dagen te zijn gerestitueerd aan de klant. De klant heeft tevens veertien dagen om het product daadwerkelijk te retourneren. Een verkoop is dus eigenlijk pas een verkoop als de zichttermijn is verstreken.
Indien er niet specifiek kenbaar wordt gemaakt dat de kosten voor het terugsturen voor de klant zijn, dienen ook deze door de webwinkel te worden vergoed.

Meer info over de wettelijke zichttermijn

 

9. Bepaal of je aanvullende garantie wilt verlenen

Wettelijk gezien heeft iedereen die een product koopt recht op een deugdelijk product. De lengte van de garantie is echter niet eenduidig vastgelegd in de wet. Dit is namelijk afhankelijk van het soort product en de kwaliteit hiervan. Als het product gebreken vertoont binnen de gemiddelde levensduur, heeft de koper recht op reparatie of vervanging. Als verkoper ben je aansprakelijk voor de kwaliteit van het product.

Je kunt ervoor kiezen om als service aanvullende garantie te verlenen, of gebruik te maken van bijvoorbeeld een fabrieksgarantie, bovenop de wettelijke garantie. Neem deze (aanvullende) garantie op in jouw algemene voorwaarden.

 

10. Bescherm persoonsgegevens voldoende

Het waarborgen van de veiligheid van persoonsgegevens wordt steeds belangrijker. Je zult moeten kunnen aantonen dat je voldoende beveiligingsmaatregelen hebt genomen om datalekken van persoonsgegevens te voorkomen. Controles op naleving van de wetgeving wordt steeds meer verscherpt. Oplossingen om zorg te dragen voor het beschermen van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld beveiligde verbindingen (zoals SSL), gegevens opslaan bij een professionele externe partij en een deugdelijk wachtwoord beleid.

Bekijk het adviesrapport van het College Berscherming Persoonsgegevens (CBP)

Door middel van een privacyverklaring dien je bezoekers te informeren over het gebruik van persoonlijke gegevens en het verzamelen hiervan. Indien aanvullende gegevens worden verzameld (tracking Cookies), bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, dient elke bezoeker akkoord te geven op een zogenaamde Cookieverklaring. Op veel websites zie je een dergelijke Cookieverklaring, zodra je de site bezoekt. Hoewel de Opt out (het kunnen kiezen voor niet akkoord) geen verplichting is, wordt dit door het CBP wel aangeraden.

Meer info over het gebruik van Cookies

 

11. Webwinkel vanuit huis?

Veel webwinkeliers beginnen hun bedrijf vanuit huis. Hoewel dit financieel voordelig kan zijn en vaak gezien wordt als een eenvoudige opstart, dient er wel degelijk rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving. In bepaalde gevallen heb je toestemming van de gemeente nodig om jouw bedrijf aan huis te vestigen. Je dient rekening te houden met het bestemmingsplan. In de meeste gevallen is dit afhankelijk van de grootte van de bedrijfsruimte in verhouding tot het woonhuis (de functie van woonhuis mag niet ondergeschikt worden), of er regelmatig klanten over de vloer zullen komen en het soort product dat wordt verkocht. Voor een bedrijf vanuit huis geldt dat er geen medewerkers in dienst mogen zijn. Indien je niet voldoet aan de eisen, zal je een ontheffing van het bestemmingsplan moeten aanvragen. Het verdient de aanbeveling om jouw gemeente altijd te informeren over de vestiging van het bedrijf in jouw woonhuis.

 

12. Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht?

Er zijn voor ondernemers (zonder medewerkers) geen verzekeringen die wettelijk worden verplicht, anders dan de ziektekostenverzekering die iedere Nederlander dient te hebben. Uitzondering hierop is als er een bedrijf wordt gestart vanuit een uitkering. Vraag dit na bij het UWV.

Toch is het in de meeste gevallen zeker verstandig om een aantal verzekeringen af te sluiten. Hieronder een overzicht van verzekeringen die ondernemers vaak afsluiten:

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Inventaris- en goederenverzekering

 

13. Voer een deugdelijke administratie (voor de Belastingdienst en voor jezelf)

Voor een goede bedrijfsvoering is een deugdelijke administratie belangrijk. Het geeft jezelf inzicht in de (financiële) situatie en de Belastingdienst berekent hierop je belastingafdrachten. De Belastingdienst beschouwd niet iedere ondernemer, daadwerkelijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit wordt bepaald op basis van winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid. Naast de inkomstenbelasting is er sprake van omzetbelasting (btw). Het kan voorkomen dat je niet wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar wel voor de omzetbelasting.  Dit is van toepassing als je zelfstandig een beroep uitoefent en btw aan klanten in rekening hebt gebracht. Als ondernemer ben je verplicht om jouw aangiften in te vullen en mee te werken aan een eventueel bezoek van een belastinginspecteur.

De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de administratie van jouw onderneming. Deze dient tenminste te bestaan uit zaken die zijn aangemerkt als basisgegevens:

  • Grootboek
  • Debiteuren- en crediteurenadministratie
  • Voorraadadministratie
  • In- en verkoopadministratie
  • Loonadministratie

De administratie (inclusief alle bewijzen) dient minimaal zeven jaar te worden bewaard (voor onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar). Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw er moet worden betaald (per tijdvak).

Verder is het verstandig om een urenregistratie bij te houden, waardoor je kunt aantonen dat je in aanmerking komt voor een aantal fiscale voordelen, zoals de Ondernemersaftrek.

 

14. Vergeet niet de branchespecifieke wet- en regelgeving te onderzoeken

Voor verschillende branches en productgroepen is specifieke wetgeving van toepassing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verkopen van geneesmiddelen, alcohol en tabak, dieren en boeken. Onderzoek of er voor jouw product (of branche) aanvullende wetten en regels bestaan.

Meer info over branchespecifieke wetgeving

 

 

Interessante websites:

 

 

In dit artikel is een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van de wetten en regels voor webwinkels. Mis jij nog belangrijke opmerkingen, wetten of regels? Laat dit weten door middel van een reactie op dit artikel, zodat het overzicht verder kan worden aangevuld.

 

 

Wil je jouw webwinkel verbeteren?
Ontvang onze gratis Webwinkel Tips | Vraag nu een Webwinkel Check aan

 

Wetten en regels voor webwinkels in 14 stappen (deel 2)
Getagd op:     

Geef een reactie