Naast de vele wetten en regels waaraan je dient te voldoen als webwinkelier, zijn er ook speciale regelingen voor ondernemers, die juist (fiscaal) voordeel bieden. Hieronder vijf regelingen voor ondernemers waar je als webwinkelier van kunt profiteren:

 

Kleineondernemersregeling

Dit betreft een regeling, waarbij bedrijven met een lage omzet minder, of zelfs geen btw hoeven af te dragen aan de Belastingdienst. Ondernemers die recent zijn gestart komen hier vaak voor in aanmerking.

 • Je hebt een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma
 • Je bent gevestigd in Nederland
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw
 • Je hoeft, na aftrek van voorbelasting minder dan €1883 aan btw te betalen over een jaar

Als je voldoet aan deze voorwaarden, kom je in aanmerking voor de vermindering. Deze vermindering wordt als volgt berekend: Je trekt jouw btw bedrag (na aftrek voorbelasting) af van €1883. Deze uitkomst vermenigvuldig je met 2,5. Dit bedrag mag je vervolgens in mindering brengen op de te betalen btw.

Formule: 2,5 x (€ 1.883 – btw bedrag)

Als je minder dan €1345 hoeft te betalen aan btw, dan hoef je helemaal geen btw te betalen.

Belastingdienst.nl/…/kleineondernemersregeling

 

Zelfstandigenaftrek

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je voldoet aan het urencriterium (1225 uren)
 • Je hebt nog niet de AOW leeftijd bereikt

Indien je voldoet aan deze voorwaarden, mag je een bedrag van €7280 aftrekken.

 

Startersaftrek

 • Je kwam in het jaar van de aangifte in aanmerking voor de Zelfstandigenaftrek
 • Je was niet eerder ondernemer
 • Je hebt maximaal twee keer eerder gebruik gemaakt van de Zelfstandigenaftrek

Indien je voldoet aan deze voorwaarden, mag je als starter nog eens een extra bedrag van €2123 aftrekken.

 

Zowel de Zelfstandigenaftrek als de Startersaftrek zijn onderdeel van de ondernemersaftrek. Voor deze regelingen is het zogenaamde urencriterium van toepassing. Dit betekent dat je per jaar minimaal 1225 uren aantoonbaar moet hebben besteed aan de onderneming. Dit kunnen zowel directe als indirecte uren zijn. Ook uren die je hebt besteed aan het opzetten van het bedrijf tellen mee. Je dient dit echter wel aan te kunnen tonen.

Belastingdienst.nl/…/ondernemersaftrek

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Veel investeringen in bedrijfsmiddelen mogen worden afgetrokken van de belasting.

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • De bedrijfsmiddelen zijn niet bestemd voor de verhuur
 • De bedrijfsmiddelen kosten ten minste €450 per stuk

Indien je dit jaar een bedrag van minimaal € 2.301 hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en je voldoet aan de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%.

Belastingdienst.nl/…/investeringsaftrek

 

Mkb-winstvrijstelling

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Je moet de winst eerst verminderen met de Ondernemersaftrek

Als je voldoet aan deze voorwaarden, dan mag je 14% aftrekken van de winst.

Belastingdienst.nl/…/mkb_winstvrijstelling

 

Uiteraard betreft het hier geen speciale regelingen voor webwinkels, maar voor ondernemers in het algemeen. Kom je in aanmerking voor een of meer van deze regelingen? Benut dan het voordeel hiervan. Zorg voor een goede administratie zodat je aantoonbaar voldoet aan de vereisten.

 

 

Wil je jouw webwinkel verbeteren?
Ontvang onze gratis Webwinkel Tips | Vraag nu een Webwinkel Check aan

 

 

5 Regelingen voor webwinkels (met fiscaal voordeel)
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *