Voor WebwinkelMeerwaarde.nl is de privacy van alle gebruikers van onze diensten en bezoekers van de website belangrijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze privacy te beschermen. Alle informatie die ons wordt verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Gegevens en resultaten uit rapportages die zijn opgesteld voor een opdrachtgever zullen niet worden gepubliceerd, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verleend door de opdrachtgever.

Persoonsgegevens die wij vragen, zijn nodig voor het uitvoeren van onze diensten. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. Ontvangen informatie wordt niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te respecteren.

WebwinkelMeerwaarde.nl maakt gebruik van Google Analytics en heeft hiervoor een zogenaamde Bewerkersovereenkomst afgesloten. Hierbij worden IP adressen geanonimiseerd (gemaskeerd). Er worden geen gegevens gedeeld met Google of derden en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de benodigde cookies voor Google Analytics. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van aanvullende gegevensverzameling is er geen aparte melding nodig voor het gebruik van deze Cookies, conform de regels van het CBP.